VENDNDODHJA

DARDANIA COMPANY


Adresa: B.Kelmendi nr 54, 
10000 Prishtinë, Republika e KOSOVËS
Tel: +381 (0) 38 245 062    Vala: +377 (0) 44 152 413    Fax: +381 (0) 38 245 062

 

Vendndodhja jone ne Google Maps!email:  info@dardaniacompany.com
web:    www.dardaniacompany.com